Als een filmster op de foto?


Zolang als er fotografie bestaat worden er mensen fotografisch geportretteerd. In de film industrie heeft de portret fotografie een grote vlucht genomen. Door de film makers werden technieken ontwikkeld en verbeterd, die ook in de fotografie doorwerkten. Van de filmsterren werden, voor promotie, foto’s gemaakt. En zo ontstonden er foto’s met een echte “sterren” uitstraling. Maar fotografie is niet meer alleen voor sterren. Of eigenlijk misschien juist wel. Want in iedereen straalt een ster, als is het soms wat verscholen. En wij, van klassiek portret, doen graag ons best om uw ster voor iedereen zichtbaar te laten stralen.

Dus, wilt u als een filmster op de foto? Vraag dan om een “Hollywood Classic”

Keuzes:

Volgende : Familie foto’s